ประวัติบริษัท

ปรัชญาองค์กร

เราเล็งเห็นคุณค่าของช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านระบบสมาชิก ทั้งนี้เพื่อเผยแพร่ให้กับผู้ที่เข้าใจถึงคุณค่าของผลิตภัณฑ์ และเส้นทางสู่การเป็นผู้ประกอบการของเราอย่างแท้จริง

สารจากท่านประธาน

การเปิดโอกาสและส่งเสริมให้มีการพบปะพูดคุย ที่จะช่วยสร้างมิตรภาพความสุขและรอยยิ้มให้กับผู้คน ทั่วโลก สิ่งนี้คือความใฝ่ฝันของ Naturally Plus และเป็นพันธกิจของผมเช่นกัน

ประวัติบริษัท

จากการเติบโตอย่างรวดเร็วและการหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียว ปัจจุบัน Naturally Plus มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในอุตสาหกรรมด้านการดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีในประเทศญี่ปุ่น

ประวัติความเป็นมา

Naturally Plus เป็นบริษัทขายตรงที่ก่อตั้งในประเทศญี่ปุ่น ลักษณะเฉพาะของเรา เน้นที่เป้าหมายของการแบ่งปัน ภูมิปัญญาญี่ปุ่นด้านการดูแลรักษาสุขภาพ

แนะนำธุรกิจ

ด้วยความเรียบง่ายของธุรกิจ สมาชิกจึงสามารถเข้าใจและรับทราบถึงโอกาสทางธุรกิจที่ Naturally Plus หยิบยื่นให้ได้ไม่ยาก และยังเป็นการลงทุนที่ประหยัดทั้งในเรื่องเงินและเวลา