สารจากท่านประธาน

การเติบโตและการเจริญก้าวหน้าร่วมกัน
—การก่อตั้ง Naturally Plus

Naturally Plus ก่อตั้งในปี 1999 และนับตั้งแต่นั้นมา บริษัทก็เจริญก้าวหน้าและขยับขยายกิจการด้วยการขายตรงผ่านระบบสมาชิก จากการสื่อสารในลักษณะตัวต่อตัวและแบบปากต่อปาก ทำให้ผลิตภัณฑ์ของเรามีส่วนในการยกระดับชีวิตของผู้คนมากมายทั่วโลก

Naturally Plus เชื่อมั่นในการเติบโตและการเจริญก้าวหน้าร่วมกัน เราต้องการสนับสนุนให้พนักงานทุกคนได้บรรลุเป้าหมาย และความใฝ่ฝันของตน

แนวคิดเรื่องการเติบโตและการเจริญก้าวหน้าร่วมกันหมายถึง การได้รับประโยชน์จากการทำงานเป็นทีมและการแบ่งปันผลรางวัลจากความสำเร็จ เราไม่เพียงแค่ต้องการที่จะส่งเสริมการเติบโตของสมาชิกของเราเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการพัฒนาองค์กรของสมาชิกด้วย ซึ่งทำโดยผ่านความร่วมไม้ร่วมมือและด้วยแรงสนับสนุนจากทุกฝ่าย ซึ่งอาจส่งผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่และสร้างแรงจูงใจอย่างมากจากประสบการณ์ที่แสนคุ้มค่า

ในการส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเติบโตและการเจริญก้าวหน้าร่วมกันนั้น เราได้ก่อตั้ง Naturally Plus ให้เป็นธุรกิจที่น่าเชื่อถือและเป็นบริษัทที่จุดประกายความเชื่อมั่นและไว้วางใจในหมู่สมาชิกของเราทุกคน ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพเยี่ยมและมีการพัฒนาด้านการบริการอย่างสม่ำเสมอ

ในด้านที่เปิดสู่ชุมชนโลก เรามุ่งมั่นที่จะแบ่งปันและส่งมอบความสุขของการมีความเป็นอยู่ที่ดีให้กับผู้คนทั่วโลก