ประวัติความเป็นมา

2542 มี.ค.
 • ก่อตั้ง Naturally Plus Co., Ltd. (อาริอาเกะ, โตเกียว)
2543 เม.ย.
 • เริ่มกิจกรรมสนับสนุนสมาคม Japan Guide Dog Assocation
2545 ต.ค.
 • จัดงาน Naturally Plus Festa 2002
2546 ก.พ.
 • เปิดตัว NDS (สถานีข่าวสาร Naturally Plus)
ก.ย.
 • เปิดสาขาโอซาก้า
พ.ย.
 • จัดงาน Naturally Plus Festa 2003
2547 เม.ย.
 • ก่อตั้ง Taiwan Naturally Plus Co., Ltd.
ก.ค.
 • จัดงาน Dash 2004 (Taiwan Festa 2004)
ต.ค.
 • จัดงาน Naturally Plus Festa 2004
 • เพิ่มทุน (จาก 80 ล้านเยนเป็น 480 ล้านเยน)
2548 พ.ค.
 • เข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาชิก AIFN ประเทศญี่ปุ่น (The General Incorporated Association of International Foods & Nutrition)
มิ.ย.
 • เปิดสาขาไท้จุง (ไต้หวัน)
ก.ค.
 • เปิดสาขาฮอกไกโดและฟุกุโอกะ (ญี่ปุ่น)
พ.ย.
 • จำนวนสมาชิกรวมแล้วมากกว่าหนึ่งล้านคน
 • เริ่มกิจกรรมสนับสนุนโครงการ Bird Life Asia
 • จัดงาน Naturally Plus Festa 2005
 • จัดงาน Dash 2005 (Taiwan Festa 2005)
2549 ก.ค.
 • เปิดสาขาเกาสง (ไต้หวัน)
พ.ย.
 • จัดงาน Naturally Plus Festa 2006
ธ.ค.
 • จัดงาน Dash 2006 (Taiwan Festa 2006)
2550 มี.ค.
 • ก่อตั้ง Naturally Plus Hong Kong Co., Ltd.
เม.ย.
 • เปิดตัวน้ำดื่มไฮโดรเจน IZUMIO
พ.ย.
 • จัดงาน Naturally Plus Festa 2007
ธ.ค.
 • จัดงาน DASH 2007 (Taiwan Festa 2007)
2551 ม.ค.
 • ปรับปรุงสูตรน้ำดื่มไฮโดรเจน IZUMIO
พ.ย.
 • ก่อตั้ง Naturally Plus Direct Marketing Pte. Ltd (สิงคโปร์)
 • จัดงาน Naturally Plus Festa 2008
ธ.ค.
 • จัดงาน Dash 2008 (Taiwan Festa 2008)
2552 ต.ค.
 • จัดงาน Dash 2009 (Taiwan Festa 2009)
ธ.ค.
 • ก่อตั้ง Naturally Plus Malaysia Sdn. Bhd.
2552 เม.ย.
 • Naturally Plus ไต้หวัน ได้รับรางวัล "บริษัทธุรกิจขายตรงที่เติบโตเร็วที่สุดประจำปี 2552" ณ งานประชุมการขายตรงแห่งเอเชีย-แปซิฟิกครั้งที่ 6
ต.ค.
 • ก่อตั้ง Naturally Plus Korea Co., Ltd