ประวัติบริษัท

บริษัท แนชเชอรัลลี่ พลัส (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อ : บริษัท แนชเชอรัลลี่ พลัส (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ : เลขที่ 152 อาคาร ชาร์เตอร์ สแควร์ ชั้น 17 ห้อง 17-01 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 02-234-7855
โทรสาร : 02-234-7859
วันที่ก่อตั้ง : 1 กันยายน 2556
ผลิตภัณฑ์หลัก : ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ประธาน : Takaaki Nagoshi