• หน้าหลัก >
  • CSR (ความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม)

CSR

เราดำเนินงานภายใต้หลักการ "ลูกค้าสำคัญที่สุด" เราทุ่มเทความอุตสาหะที่จะมอบผลิตภัณฑ์และบริการคุณภาพสูงและเชื่อถือได้

นอกจากนี้ Naturally Plus ประเทศญี่ปุ่น สมาชิก AIFN (The General Incorporated Association of International Foods & Nutrition) หรือ องค์กรการค้าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสัญชาติญี่ปุ่นและต่างชาติในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีพันธกิจในการพัฒนาและสร้างตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ปลอดภัยและมีการรับรองคุณภาพสำหรับผู้บริโภคชาวญี่ปุ่น

นโยบาย CSR

Naturally Plus มีส่วนร่วมต่อสังคมอย่างกระตือรือร้นซึ่งนับเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายในการส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของคนในสังคม