นโยบาย CSR

2547 ก.ค.
 • สนับสนุนเงินจำนวน 100,000 เหรียญสหรัฐให้กับ "Taiwan Foundation for the Blind" (มูลนิธิผู้พิการทางสายตาในไต้หวัน)
ต.ค.
 • สนับสนุน "Taiwan Ten Outstanding Young Persons" (คนหนุ่มสาวที่มีความโดดเด่นทั้งสิบของไต้หวัน) ~Taiwan Ahgan "Wen-Gan Chang" (นักวิ่งมาราธอนผู้พิการทางสายตา)
2548 ตลอดทั้งปี
 • สนับสนุน Taiwan Guide Dog Association (สมาคมสุนัขนำทางของไต้หวัน) และ Japan Guide Dog Association (สมาคมสุนัขนำทางของญี่ปุ่น)
พ.ค.
 • สนับสนุนงานแถลงข่าวของ "Mind and Body Disabled Organization" (องค์กรผู้พิการทางสภาพจิตและร่างกาย)
พ.ย.
 • "Chinese Wild Bird Federation Press Conference" (การแถลงข่าวของสหพันธ์นกป่าสาธารณรัฐจีน) ที่สภานิติบัญญัติของไต้หวัน
2549 ตลอดทั้งปี
 • สนับสนุน Taiwan Guide Dog Association (สมาคมสุนัขนำทางของไต้หวัน) และ Japan Guide Dog Association (สมาคมสุนัขนำทางของญี่ปุ่น)
เม.ย.
 • เข้าร่วมงาน "Dream of Flying-GoGo Guide Dog Fair" ซึ่งจัดโดยสมาคมสุขันนำทางไต้หวัน ที่อนุสรณ์สถาน ดร. ซุน ยัตเซน
 • สนับสนุนการจัดงาน "Say no to to Bird Flu" (บอกลาไข้หวัดนก) ของสหพันธ์นกป่าสาธารณรัฐจีน
ก.ค.
 • การวิ่งมาราธอนของสมาคมขายตรงในไต้หวัน
พ.ย.
 • งานดูนกนานาชาติของไต้หวัน ที่ไทเปเว็ตแลนด์ (Taipei Wetland)
ธ.ค.
 • "Kissing the Beloved" (จุมพิตคนที่รัก) การประชุมสนับสนุนความสันพันธ์ในครอบครัวโดย "Mind and Body Disabled Organization" (องค์กรผู้พิการทางสภาพจิตและร่างกาย)
2550 ตลอดทั้งปี
 • สนับสนุน Taiwan Guide Dog Association (สมาคมสุนัขนำทางของไต้หวัน) และ Japan Guide Dog Association (สมาคมสุนัขนำทางของญี่ปุ่น)
ก.ค.
 • เข้าร่วมกิจกรรมสวัสดิการสาธารณะครั้งแรกขององค์กรผู้พิการทางสภาพจิตและร่างกาย
2551 ตลอดทั้งปี
 • สนับสนุน Taiwan Guide Dog Association (สมาคมสุนัขนำทางของไต้หวัน) และ Japan Guide Dog Association (สมาคมสุนัขนำทางของญี่ปุ่น)
เม.ย.
 • จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ Naturally Plus เพื่อการกุศล โดยรายได้ทั้งหมดยกให้ "กองทุนไต้หวันเพื่อเด็กและครอบครัว"
ต.ค.
 • เข้าร่วมกิจกรรมสวัสดิการสาธารณะครั้งที่สองขององค์กรผู้พิการทางสภาพจิตและร่างกาย
2552 ตลอดทั้งปี
 • สนับสนุน Taiwan Guide Dog Association (สมาคมสุนัขนำทางของไต้หวัน) และ Japan Guide Dog Association (สมาคมสุนัขนำทางของญี่ปุ่น)
ส.ค.
 • สนับสนุนองค์กรสวัสดิการสังคม Eden ในงาน "The 88 Flood Event" (เหตุการณ์น้ำท่วม 88) Naturally Plus บริจาคให้ Eden เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ที่มีภัยพิบัติ
2553 ตลอดทั้งปี
 • สนับสนุนโครงการ "The Happy Breakfast" (อาหารเช้าหรรษา) ขององค์กรสวัสดิการสังคม Eden
ตลอดทั้งปี
 • สนับสนุน Taiwan Guide Dog Association (สมาคมสุนัขนำทางของไต้หวัน) และ Japan Guide Dog Association (สมาคมสุนัขนำทางของญี่ปุ่น)