ข้อมูลข่าวสาร

รายการล่าสุด

2018.05.31 โปรโมชั่นประจำเดือน มิถุนายน 2561

1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

2018.05.31 กำหนดการจัดสัมมนา – มิถุนายน 2561 (Seminar Room Schedule - June 2018)

Seminar Room Schedule - June 2018

2018.04.30 โปรโมชั่นประจำเดือน พฤษภาคม 2561

1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

2018.04.30 กำหนดการจัดสัมมนา – พฤษภาคม 2561 (Seminar Room Schedule - May 2018)

Seminar Room Schedule - May 2018

2018.03.30 ประกาศแจ้งปิดทำการในวันเสาร์-อาทิตย์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2561 (ส.) เป็นต้นไป

ประกาศแจ้งปิดทำการในวันเสาร์-อาทิตย์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2561 (ส.) เป็นต้นไป

2018.03.30 โปรโมชั่นประจำเดือน เมษายน 2561

1 เมษายน พ.ศ. 2561 ถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2561

2018.03.30 กำหนดการจัดสัมมนา – เมษายน 2561 (Seminar Room Schedule - April 2018)

Seminar Room Schedule - April 2018

2018.03.01 โปรโมชั่นประจำเดือน มีนาคม 2561

1 มีนาคม พ.ศ. 2561 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2561

2018.03.01 GO GO FESTA 2018 - Let's go to Hokkaido !!

1 มีนาคม พ.ศ. 2561 ถึง 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561

2018.03.01 กำหนดการจัดสัมมนา – มีนาคม 2561 (Seminar Room Schedule - March 2018)

Seminar Room Schedule - March 2018