ข้อมูลข่าวสาร

Thai Voyage 2019 - Turkey Tour !!

2018.09.01

Thai Voyage 2019 - Turkey Tour !!

เพียงสะสมคะแนนให้ได้ ครบตามที่กำหนด ท่านจะได้รับ ตั๋วสำหรับทัวร์ ตุรกี ฟรี!

ระยะเวลาของแคมเปญ

1 กันยายน พ.ศ. 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

กติกาและเงื่อนไข

840 คะแนน = ตั๋ว 1 ใบ!

วิธีที่ท่านจะ ได้รับคะแนน

 • ■  ผู้แนะนำจะได้รับคะแนนตามแต่ละแผน
  ที่แนะนำสมาชิกมาสมัครใหม่
  (สมัครในประเทศไทยเท่านั้น)

  นับการสมัครใหม่สำหรับทุกๆ BC
  ผู้แนะนำสามารถเป็น BC ใดก็ได้ และจะคำนวณรวมทุกBCของIDเดียวกัน
 • ■  ในช่วงระยะเวลาแคมเปญ
  หากสมาชิกท่านใดมีการ
  Re-entry รหัสตัวเองด้วยแผน 6+1 และ 12+2
  สมาชิกท่านนั้นจะได้รับคะแนนตามแต่ละแผนเช่นกัน
 • คะแนนที่จะได้รับตามแต่ละแผน แผนเริ่มต้น แผน1+3 แผน1+5 /
  แผน 6+1
  แผน1+11 /
  แผน 12+2
  S. LUTEIN /
  IZUMIO
  10 คะแนน 40 คะแนน 60 คะแนน 120 คะแนน