ข้อมูลข่าวสาร

Taiwan DASH 2020 !! ฟรี ทัวร์ท่องเที่ยวประเทศไต้หวัน

2019.09.01

Taiwan DASH 2020!!

เพียงสะสมคะแนนให้ได้ครบตามที่กำหนด ท่านจะได้รับตั๋วสำหรับทัวร์ประเทศไต้หวัน ฟรี!

ระยะเวลาของแคมเปญ

1 กันยายน พ.ศ. 2562 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

กำหนดออกเดินทาง

22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

กติกาและเงื่อนไข

840 คะแนน = ตั๋ว 1 ใบ!

วิธีที่ท่านจะ ได้รับคะแนน

 • ■  ผู้แนะนำจะได้รับคะแนนตามแต่ละแผน
  ที่แนะนำสมาชิกมาสมัครใหม่
  (สมัครในประเทศไทยเท่านั้น)

  นับการสมัครใหม่สำหรับทุกๆ BC
  ผู้แนะนำสามารถเป็น BC ใดก็ได้ และจะคำนวณรวมทุกBCของIDเดียวกัน
 • ■  ในช่วงระยะเวลาแคมเปญ
  หากสมาชิกท่านใดมีการ
  Re-entry รหัสตัวเองด้วยแผน 6+1 และ 12+2
  สมาชิกท่านนั้นจะได้รับคะแนนตามแต่ละแผนเช่นกัน
  • ■  Early bird promotion !!
   หากสะสมคะแนนได้ถึง 600 คะแนน ในเดือน กันยายน
   จะได้รับสิทธิเข้าร่วมทันที
  • ■  คะแนนที่จะได้รับตามแต่ละแผน
  คะแนนที่จะได้รับตามแต่ละแผน แผนเริ่มต้น (Basic) แผน1+3 แผน1+5
  / แผน 6+1
  แผน1+11
  / แผน 12+2
  S. LUTEIN / IZUMIO 10 คะแนน 40 คะแนน 60 คะแนน 120 คะแนน