ข้อมูลข่าวสาร

GO GO FESTA 2020 - Let's go to JAPAN !!

2020.01.01

GO GO FESTA Campaign 2020
GO GO FESTA Campaign 2020

เพียงสะสมคะแนนให้ได้ ครบตามที่กำหนด ท่านจะได้รับ ตั๋วสำหรับทัวร์ ที่ญี่ปุ่นฟรี!

ระยะเวลาของแคมเปญ

1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563

กติกาและเงื่อนไข

(ม.ค.-ก.พ.-มี.ค.-เม.ย.) (ก.พ.-มี.ค.-เม.ย.-พ.ค.) (มี.ค.-เม.ย.-พ.ค.-มิ.ย.)

1,080 คะแนน = ตั๋ว 1 ใบ!

วิธีที่ท่านจะ ได้รับคะแนน

 • ■  ผู้แนะนำจะได้รับคะแนนตามแต่ละแผน
  ที่แนะนำสมาชิกมาสมัครใหม่
  (สมัครในประเทศไทยเท่านั้น)

  นับการสมัครใหม่สำหรับทุกๆ BC
  ผู้แนะนำสามารถเป็น BC ใดก็ได้ และจะคำนวณรวมทุกBCของIDเดียวกัน
  • ■  Early bird promotion !!
   หากสะสมคะแนนได้ถึง 840 คะแนน ในเดือน มกราคม
   จะได้รับสิทธิเข้าร่วมทันที
  • ■  คะแนนที่จะได้รับตามแต่ละแผน
  คะแนนที่จะได้รับตามแต่ละแผน แผนเริ่มต้น แผน1+3 แผน1+5 แผน1+11
  S. LUTEIN / IZUMIO 10 คะแนน 40 คะแนน 60 คะแนน 120 คะแนน
 • ■  ในช่วงระยะเวลาแคมเปญ
  หากสมาชิกท่านใดมีการ
  Re-entry รหัสตัวเองด้วยแผน 6+1 และ 12+2
  สมาชิกท่านนั้นจะได้รับคะแนนตามแต่ละแผนเช่นกัน แต่จำกัดคะแนนรวมจากการ Re-entry ไม่เกิน 480 คะแนน
 • ■  ในช่วงระยะเวลาแคมเปญ หากท่านทำ
  Spirit Bonusได้ จะได้รับคะแนนแคมเปญเพิ่มทันที 120 คะแนน
  ช่วงการคำนวณสปิริทโบนัส
  ม.ค.-ก.พ. : หากได้รับสปิริทโบนัส จะได้รับคะแนนแคมเปญ 120 คะแนน
  มี.ค.-เม.ย. : หากได้รับสปิริทโบนัส จะได้รับคะแนนแคมเปญ 120 คะแนน
  พ.ค.-มิ.ย. : หากได้รับสปิริทโบนัส จะได้รับคะแนนแคมเปญ 120 คะแนน