ข้อมูลข่าวสาร

รายการล่าสุด

2018.12.28 ประกาศ : เปลี่ยนแปลงชื่อ บริษัทแนชเชอรัลรี่ พลัส ประเทศไต้หวัน เป็น Univa NP Co., Ltd.

บริษัท แนชเชอรัลรี่ พลัส ก่อตั้งขึ้นในประเทศญี่ปุ่นเมื่อปี 2542 และเป็นบริษัท ด้านการดูแลสุขภาพระดับโลกที่มีปรัชญาในการ “ ส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ของมนุษยชาติทั่วโลก” เริ่มต้นจากการสร้างรอยเท้าระดับโลกด้วยการเปิดร้านสาขาในประเทศไต้หวันในปี 2547

2018.09.01 โปรโมชั่นประจำเดือน กันยายน 2561

1 กันยายน พ.ศ. 2561 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2561

2018.09.01 Thai Voyage 2019 - Turkey Tour !!

1 กันยายน พ.ศ. 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

2018.09.01 แคมเปญท่องเที่ยวในประเทศเดือน พฤศจิกายน 2561 >> เขาใหญ่ !!

10 กันยายน พ.ศ. 2561 ถึง 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561

2018.09.01 กำหนดการจัดสัมมนา – กันยายน 2561 (Seminar Room Schedule - September 2018)

Seminar Room Schedule - September 2018

2018.07.31 โปรโมชั่นประจำเดือน สิงหาคม 2561

1 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ถึง 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561

2018.07.31 กำหนดการจัดสัมมนา – สิงหาคม 2561 (Seminar Room Schedule - August 2018)

Seminar Room Schedule - August 2018

2018.05.31 โปรโมชั่นประจำเดือน มิถุนายน 2561

1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

2018.05.31 กำหนดการจัดสัมมนา – มิถุนายน 2561 (Seminar Room Schedule - June 2018)

Seminar Room Schedule - June 2018

2018.04.30 โปรโมชั่นประจำเดือน พฤษภาคม 2561

1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561