ข้อมูลข่าวสาร

2017รายการ

2017.11.30 โปรโมชั่นประจำเดือน ธันวาคม 2560
2017.11.30 กำหนดการจัดสัมมนา – ธันวาคม 2560 (Seminar Room Schedule - December 2017)
2017.11.01 โปรโมชั่นประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
2017.11.01 กำหนดการจัดสัมมนา – พฤศจิกายน 2560 (Seminar Room Schedule - November 2017)
2017.09.30 โปรโมชั่นประจำเดือน ตุลาคม 2560
2017.09.11 ขณะนี้เว็บไซ้ต์ Naturally Plus Global มีเวอร์ชั่นภาษาสเปนและภาษาฝรั่งเศสแล้ว
2017.09.01 Southeast Asia Leadership Invitational (SEA-LI) 2018
2017.08.31 Thai Voyage 2018 (Hong Kong Tour)
2017.08.31 โปรโมชั่นประจำเดือน กันยายน 2560
2017.08.11 ประกาศแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาทำการ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 (ศ.)
2017.08.11 ประกาศแจ้งปิดทำการซาลอน ต่อเนื่องเป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560 ถึงวันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2560
2017.08.01 กำหนดการจัดสัมมนา – สิงหาคม 2560 (Seminar Room Schedule - August 2017)
2017.07.11 ประกาศเปิดทำการซาลอนฮานอย ซาลอนแห่งใหม่ของบริษัทแนชเชอรัลลี่ พลัส ประเทศเวียตนาม
2017.07.03 ประกาศแจ้งปิดทำการซาลอน ต่อเนื่องเป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2560 ถึงวันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2560
2017.07.03 กำหนดการจัดสัมมนา – กรกฎาคม 2560 (Seminar Room Schedule - July 2017)
2017.06.16 ประกาศย้ายที่ทำการซาลอน Naturally Plus สาขาประเทศฮ่องกง
2017.06.01 ประกาศแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาทำการ ในวันที่ 9 มิถุนายน 2560 (ศ.)
2017.06.01 กำหนดการจัดสัมมนา – มิถุนายน 2560 (Seminar Room Schedule - June 2017)
2017.05.03 กำหนดการจัดสัมมนา – พฤษภาคม 2560 (Seminar Room Schedule - May 2017)
2017.04.19 ประกาศแจ้งปิดทำการซาลอน ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2560 (อา.)
2017.04.12 เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ : Naturally Plus Malaysia ซาลอน อีโปะฮ์
2017.03.30 ประกาศแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาทำการ ในวันที่ 31 มีนาคม 2560 (ศ.)
2017.03.30 กำหนดการจัดสัมมนา – เมษายน 2560 (Seminar Room Schedule - April 2017)
2017.03.01 GO GO FESTA 2017
2017.02.27 กำหนดการจัดสัมมนา – มีนาคม 2560 (Seminar Room Schedule - March 2017)
2017.02.24 ประกาศแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาทำการ ในวันที่ 3 มีนาคม 2560 (ศ.)
2017.02.09 ประกาศแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาทำการ ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 (ศ.)
2017.02.01 กำหนดการจัดสัมมนา – กุมภาพันธ์ 2560 (Seminar Room Schedule - February 2017)