ข้อมูลข่าวสาร

2018รายการ

2018.12.28 ประกาศ : เปลี่ยนแปลงชื่อ บริษัทแนชเชอรัลรี่ พลัส ประเทศไต้หวัน เป็น Univa NP Co., Ltd.
2018.09.01 โปรโมชั่นประจำเดือน กันยายน 2561
2018.09.01 Thai Voyage 2019 - Turkey Tour !!
2018.09.01 แคมเปญท่องเที่ยวในประเทศเดือน พฤศจิกายน 2561 >> เขาใหญ่ !!
2018.09.01 กำหนดการจัดสัมมนา – กันยายน 2561 (Seminar Room Schedule - September 2018)
2018.07.31 โปรโมชั่นประจำเดือน สิงหาคม 2561
2018.07.31 กำหนดการจัดสัมมนา – สิงหาคม 2561 (Seminar Room Schedule - August 2018)
2018.05.31 โปรโมชั่นประจำเดือน มิถุนายน 2561
2018.05.31 กำหนดการจัดสัมมนา – มิถุนายน 2561 (Seminar Room Schedule - June 2018)
2018.04.30 โปรโมชั่นประจำเดือน พฤษภาคม 2561
2018.04.30 กำหนดการจัดสัมมนา – พฤษภาคม 2561 (Seminar Room Schedule - May 2018)
2018.03.30 ประกาศแจ้งปิดทำการในวันเสาร์-อาทิตย์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2561 (ส.) เป็นต้นไป
2018.03.30 โปรโมชั่นประจำเดือน เมษายน 2561
2018.03.30 กำหนดการจัดสัมมนา – เมษายน 2561 (Seminar Room Schedule - April 2018)
2018.03.01 โปรโมชั่นประจำเดือน มีนาคม 2561
2018.03.01 GO GO FESTA 2018 - Let's go to Hokkaido !!
2018.03.01 กำหนดการจัดสัมมนา – มีนาคม 2561 (Seminar Room Schedule - March 2018)
2018.02.01 โปรโมชั่นประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
2018.02.01 กำหนดการจัดสัมมนา – กุมภาพันธ์ 2561 (Seminar Room Schedule - February 2018)