Tin tức

Danh sách mới nhất

2017.11.14 Thông báo Hội thảo Announcement of Seminar セミナー開催のお知らせ

Lịch hội thảo tháng 11 của công ty Naturally Plus Việt Nam.

2017.11.01 Thông báo Hội thảo Announcement of Seminar セミナー開催のお知らせ

Lịch hội thảo tháng 11 của công ty Naturally Plus Việt Nam.

2017.10.12 Thông báo Hội thảo Announcement of Seminar セミナー開催のお知らせ

Lịch hội thảo tháng 10 của công ty Naturally Plus Việt Nam.

2017.09.26 Thông báo Hội thảo Announcement of Seminar セミナー開催のお知らせ

Lịch hội thảo tháng 10 của công ty Naturally Plus Việt Nam.

2017.09.20 Trang web của Naturally Plus Toàn Cầu nay đã có thêm tiếng Tây Ban Nha và tiếng Pháp.

Trang web chính thức của Naturally Plus Toàn Cầu nay đã có thêm tiếng Tây Ban Nha và tiếng Pháp.

2017.09.11 Thông báo Hội thảo Announcement of Seminar セミナー開催のお知らせ

Lịch hội thảo tháng 9 của công ty Naturally Plus Việt Nam.

2017.09.01 Lời Mời Lãnh Đạo Đông Nam Á (SEA LI)

Thành viên đạt được kết quả sau đây trong suốt kỳ hạn tính điểm từ tháng 9 năm 2017 đến tháng 8 năm 2018 sẽ đủ điều kiện tham dự Lời Mời Lãnh Đạo Đông Nam Á (SEA-LI) tổ chức vào năm 2018.

2017.08.18 Thông báo Hội thảo Announcement of Seminar セミナー開催のお知らせ

Lịch hội thảo tháng 8 của công ty Naturally Plus Việt Nam.

2017.07.06 Naturally Plus Việt Nam thông báo khai trương Salon Hà Nội

Naturally Plus Việt Nam chính thức khai trương Salon Hà Nội vào ngày 06/08.

2017.06.29 Naturally Plus Đài Loan – Salon Đài Nam thông báo chuyển đổi địa điểm

Naturally Plus Đài Loan – Salon Đài Nam sẽ mở cửa kinh doanh trở lại ở một địa điểm mới kể từ ngày 05/07 (thứ tư).