Tin tức

Lời Mời Lãnh Đạo Đông Nam Á (SEA LI)

Thu Sep 01 00:00:00 JST 2016

SEA-LI

Thành viên đạt được kết quả sau đây trong suốt kỳ hạn tính điểm từ tháng 9 năm 2016 đến tháng 8 năm 2017 sẽ đủ điều kiện tham dự Lời Mời Lãnh Đạo Đông Nam Á (SEA-LI) tổ chức vào năm 2017.

Kỳ hạn chương trình

từ tháng 9 năm 2016 đến tháng 8 năm 2017

Điều kiện tham gia chương trình

Hoàn Thành 2 điều kiện!

Điều Kiện Tham Dự Tham dự lần đầu tiên*1 Tham dự 1 lần*2 NGƯỜI ĐẠT HAI LẦN*3
Điều kiện 1 Đạt được Hoa Hồng Spirit với cùng BC 3 4 5
Điều kiện 2 10 Năng lực Bảo Trợ (BC001) 6 8 10
  • *1 Người đạt SEA-LI lần đầu: Thành viên chưa bao giờ đạt WLI (2010-2015) và SEA-LI (2016).
  • *2 Người đạt SEA-LI một lần: Thành viên đã từng đạt WLI (2010 – 2015) hoặc SEA-LI (2016).
  • *3 Người đạt SEA-LI hai lần: Thành viên đã từng đạt WLI (2010 – 2015) và SEA-LI (2016).
  • ! Đạt được mục tiêu với cùng BC
  • ! Mỗi thành viên chỉ được tham dự một lần

*** Điều kiện 1 và 2 nêu trên không cần phải được hoàn thành liên tiếp. ***

Naturally Plus sẽ công nhận tư cách tham dự SEA-LI thông qua việc hoàn thành các mục tiêu trên (tư cách tham dự SEA-LI không được chuyển nhượng).

Người hoàn thành mục tiêu sẽ có cơ hội tham dự các buổi hội thảo tổ chức ở nước ngoài để cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm và niềm vui với các thành viên lãnh đạo cấp cao ở khu vực Đông Nam Á. Naturally Plus luôn hỗ trợ để mang đến cuộc sống tốt đẹp cho tất cả thành viên.

Một chuyến phiêu lưu đầy thú vị đang chờ bạn và những người bạn của mình!

Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình, vui lòng tải về và tham khảo Tờ Rơi Giới Thiệu Chương Trình.