Tin tức

Thông báo: Về việc thay đổi chế độ trả thưởng

Tue Sep 13 23:51:00 JST 2016

Vì lý do chế độ trả thưởng tại Naturally Plus Nhật Bản thay đổi, nên những quy định được sửa cũng sẽ ảnh hưởng đến các chi nhánh khác. Xin vui lòng tham khảo nội dung dưới đây về việc thay đổi có liên quan quốc gia mà bạn đã đăng ký.

  • • Các quốc gia khu vực Đông Nam Á (Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Philippines, Việt Nam và Brunei)
  • • Các quốc gia Đông Á (Đài Loan, Hồng Kong)
  • • Naturally Plus Toàn Cầu (NPGL)

Thay đổi

Từ ngày 1 tháng 9 năm 2016 trở đi

1. Hoa hồng Khởi Động

Trước khi thay đổi Trích 0.1% tổng điểm từ Doanh số toàn cầu, chia đều cho số người đạt được.
Sau khi thay đổi (Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 năm 2016) Trích 0.1% tổng điểm từ Doanh số toàn cầu (ngoại trừ Nhật Bản và Mỹ), chia đều cho số người đạt được.

2. Hoa hồng Sao

Trước khi thay đổi Trích 0.2% tổng điểm từ Doanh số toàn cầu, chia đều cho số người đạt được.
Sau khi thay đổi (Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 năm 2016 trở đi) Trích 0.2% tổng điểm từ Doanh số toàn cầu (ngoại trừ Nhật Bản và Mỹ), chia đều cho số người đạt được.

Từ ngày 1 tháng 1 năm 2017 trở đi

3. Hoa hồng Spirit

Trước khi thay đổi Trích 1% tổng điểm từ Doanh số toàn cầu của tháng tính thưởng chia đều cho số người đạt được.
Sau khi thay đổi (Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2017; áp dụng cho người đạt được hoa hồng Tháng 1-Tháng 2) Trích 1% tổng điểm từ Doanh số toàn cầu (trừ Nhật Bản và Mỹ) của tháng tính thưởng, chia đều cho số người đạt được.

4. Hoa hồng Upper Spirit / Hoa hồng Grand Spirit

Trước khi thay đổi Trích 1% tổng điểm từ Doanh số toàn cầu của tháng tính thưởng, chia đều cho số người đạt được.
Sau khi thay đổi (Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2017; áp dụng cho người đạt được hoa hồng Tháng 1-Tháng 2) Trích 1% tổng điểm từ Doanh số toàn cầu (ngoại trừ Nhật Bản và Mỹ) của tháng tính thưởng, chia đều cho số người đạt được.