• Trang chủ >
  • Tin tức >
  • Thông báo chấm dứt hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp đối với Thành viên do không có đơn hàng trong 12 tháng liên tiếp tính đến ngày 31/10/2018

Tin tức

Thông báo chấm dứt hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp đối với Thành viên do không có đơn hàng trong 12 tháng liên tiếp tính đến ngày 31/10/2018

Thu Nov 29 09:36:00 JST 2018

THÔNG BÁO
(V/v chấm dứt hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp với Thành viên do không có đơn hàng trong 12 tháng liên tiếp)

Kính gửi: Quý thành viên

- Căn cứ Nghị định 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp;
- Căn cứ Quy tắc hoạt động Công ty TNHH Naturally Plus Việt Nam đã được Cục quản lý cạnh tranh phê duyệt;
- Căn cứ Hợp đồng tham gia Công ty TNHH Naturally Plus Việt Nam đã được Cục quản lý cạnh tranh phê duyệt;
- Căn cứ theo Điều 8 Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp

Nhằm đảm bảo đầy đủ quyền và nghĩa vụ hợp pháp của tất cả các Thành viên, Công ty TNHH Naturally Plus Việt Nam chính thức thông báo thực hiện việc chấm dứt Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp cùa Thành viên với Công Ty TNHH Naturally Plus Việt Nam (Công ty).

Lý do: Căn cứ theo thông tin về lịch sử mua hàng của Thành viên, đối chiếu với Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp đã ký giữa Thành viên và Công ty: mã số Thành viên không còn thời gian năng động vì không có bất kỳ đơn hàng nào trong 12 tháng liên tiếp.

Trong vòng 10 ngày kể từ ngày kể từ ngày ra thông báo này, đề nghị Quý thành viên vui lòng liên hệ với Công ty tại các địa chỉ sau để được giải quyết các vấn đề liên quan đến việc chấm dứt Hợp đồng hoặc nếu có vấn đề cần khiếu nại, hỗ trợ. Quá thời hạn này, nếu Quý thành viên không có bất kỳ liên lạc nào với Công ty thì Hợp đồng giữa công ty và Quý thành viên được xem như đã thanh lý và Công ty sẽ không chịu trách nhiệm bất kỳ vấn đề nào phát sinh có liên quan.

Trụ sở chính: Tòa nhà HMC, 193 Đinh Tiên Hoàng, P. Đa kao, Q.1, Tp. HCM.
Chi Nhánh Hà Nội: Tầng 11, số 41 đường Hai Bà Trưng, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.
ĐT: 028-3911.2400. Hotline: 1800577.755
Chúng tôi Thông báo đế Quý thành viên được biết.
Trân trọng,

CÔNG TY TNHH NATURALLY PLUS VIỆT NAM
SEIJI HOSAK – Giám đốc