นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Policy

บริษัท แนชเชอรัลลี่ พลัส(ประเทศไทย) จำกัด (ในที่นี้เรียก “แนชเชอรัลลี่ พลัส”) ให้เกียรติความเป็นส่วนตัวของท่าน

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ มีเป้าหมายเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจแนวทางปฏิบัติของบริษัทเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ถูกรวบรวมผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งบริษัทของเรามุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามรัฐบัญญัติว่าด้วยการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล โดยได้จัดทำนโยบายและขั้นตอนปฏิบัติอย่างรัดกุม

โปรดทราบว่านโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้กับข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมผ่านการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทเท่านั้น หากคุณไม่ยอมรับนโยบายนี้ กรุณาหลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์นี้
คำว่า "ของเรา" "พวกเรา" และ "เรา" ที่ใช้ในข้อตกลงนี้ หมายถึง แนชเชอรัลลี่ พลัส เว้นเสียแต่จะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น

หลักการทั่วไป

คุณสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราโดยไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ทั้งสิ้น

สำหรับสมาชิก

หากคุณเป็นสมาชิกของบริษัท กรุณาอ้างอิง “นโยบายการปกป้องสิทธิส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคล” ในคู่มือสมาชิกของบริษัท

สำหรับผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิก

หากคุณไม่ใช่สมาชิกของบริษัท แต่เลือกที่จะส่งข้อความมายังบริษัท (เช่นการส่งคำถาม) ซึ่งจำเป็นที่คุณจะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคล (เช่น ชื่อ , หมายเลขโทรศัพท์ และ/หรือ อีเมล์) โปรดมั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้ จะถูกนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการและ/หรือตอบอีเมล์ของคุณในทางที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด คุณมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแก่เรา อย่างไรก็ตามงานและ/หรือบริการบางอย่างอาจไม่สามารถใช้ได้ หากคุณไม่ให้ข้อมูลที่จำเป็น หรือให้ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์, ไม่ถูกต้องหรือเป็นข้อมูลที่ก่อให้เกิดการเข้าใจผิด

ความปลอดภัยของข้อมูล

แม้บริษัทจะมีมาตรการด้านความปลอดภัยเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้รับการป้องกันจากการเข้าถึงและเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตก็ตาม คุณควรตระหนักว่าไม่มีข้อมูลใดๆ ที่ถูกรับส่งผ่านอินเทอร์เน็ต จะมีความปลอดภัยโดยสมบูรณ์ และควรตระหนักว่าเมื่อคุณมีการให้ข้อมูลส่วนบุคคล นั่นหมายถึงคุณกำลังส่งผ่านข้อมูลบนความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้
สำหรับสมาชิกของแนชเชอรัลลี่ พลัส ที่ได้ทำการสร้างบัญชี NDS ไว้แล้วนั้น โปรดทราบว่าบัญชี NDS ทั้งหมดได้รับการป้องกันด้วยรหัสผ่าน ดังนั้นคุณต้องไม่เปิดเผยรหัสผ่านของคุณแก่บุคคลที่สาม เพื่อไม่ให้บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตสามารถเข้าถึงบัญชีของคุณได้ และคุณต้องรับผิดชอบต่อการเก็บรักษารหัสผ่านของคุณไว้อย่างปลอดภัย เราไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นหากคุณมีการเปิดเผยรหัสผส่านนั้น และคุณยอมรับว่าคุณจะไม่เรียกร้องความรับผิดชอบใดๆ จากบริษัทต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎข้อใดข้อหนึ่งข้างต้น
หากรหัสผ่านของคุณถูกลักลอบนำไปใช้ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม หรือหากคุณมีเหตุผลที่เชื่อว่ารหัสผ่านของคุณถูกลักลอบนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต กรุณาติดต่อบริษัททันทีและเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณ และระลึกไว้เสมอว่าคุณต้องล็อกเอาต์บัญชีของคุณ และปิดเบราเซอร์ทุกครั้งหลังการใช้งานเว็บไซต์บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกับผู้อื่น

นโยบายการใช้งานคุกกี้

คุกกี้ (Cookie) เป็นไฟล์ขนาดเล็กที่ถูกจัดเก็บโดยอัตโนมัติไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานเว็บไซต์ คุกกี้ช่วยให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์มีความสะดวกสบายมากขึ้นจากการที่ไม่ต้องกรอกข้อมูลซ้ำเมื่อเข้าชมเว็บไซต์เดิมในภายหลัง และโดยทั่วไป คุกกี้ถูกใช้ในการศึกษาพฤติกรรมการเรียกดูเว็บไซต์ของคุณ ทำให้เข้าใจถึงความสนใจของคุณมากขึ้น
หากคุณเปิดใช้งานคุกกี้ เบราเซอร์ของคุณจะเพิ่มข้อความเข้าไปในไฟล์ขนาดเล็กเมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ต่างๆ คุณอาจจะตั้งค่าให้เบราเซอร์ของคุณแจ้งเตือนเมื่อเว็บไซต์ใดๆ ต้องการบันทึกคุกกี้ลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือคุณสามารถตั้งค่าในเบราเซอร์ของคุณให้ปฎิเสธการบันทึกคุกกี้ได้ แต่ในกรณีเช่นนี้ คุณอาจไม่สามารถใช้งานบางฟังก์ชันของเว็บไซ้ต์ของเราได้

ลิงก์เพื่อไปยังเว็บไซต์อื่นๆ

เว็บไซต์ของเรา อาจมีการแสดงลิงก์เพื่อเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ที่แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลแตกต่างออกไปจากเว็บไซต์ของเรา ดังนั้น ทันทีที่คุณออกจากเว็บไซต์ของเราไปยังเว็บไซต์อื่นๆ เราไม่สามารถรับผิดชอบเกี่ยวกับเนื้อหาและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นั้นๆ ได้ เราจึงแนะนำให้คุณตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ต่างๆ ก่อนการใช้งาน

การเข้าถึงและการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล หรือการเพิกถอนการอนุญาตให้ใช้และเปิดเผยข้อมูล

คุณสามารถส่งอีเมล์ถึงเราได้ในกรณีดังต่อไปนี้ :

(ก) เมื่อคุณต้องการตรวจสอบว่าเรามีการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอยู่หรือไม่
(ข) เมื่อคุณต้องการเข้าถึง และ/หรือ แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่อยู่ภายใต้การครอบครองหรือการควบคุมของเรา
(ค) เมื่อคุณต้องการที่จะเพิกถอนการอนุญาตให้เก็บรวบรวม, ใช้และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราอาจมีการทบทวนและแก้ไขเป็นระยะๆ ซึ่งเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เมื่อใดก็ได้ โดย
จะเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงในเว็บไซต์ของเรา

ติดต่อเรา

หากมีคำถาม, ข้อสงสัย หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ กรุณาติดต่อเราทางอีเมล์
info@naturally-plus.co.th