ข่าวสารล่าสุด

ประกาศเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ซาลอน (หมายเลขชั้นและห้อง)
ประกาศแจ้งบำรุงรักษาระบบ (System Maintenance) วันที่ 15 มิถุนายน 2564 (อ.)
ประกาศแจ้งบำรุงรักษาระบบ (System Maintenance) วันที่ 3 มิถุนายน 2564 (พฤ.)
ประกาศเรื่องการเปลี่ยนแปลง “วันที่ควรบริโภคก่อน” บนฉลากผลิตภัณฑ์ S. LUTEIN
ประกาศแจ้งบำรุงรักษาระบบ (System Maintenance) วันที่ 31 มีนาคม 2564 (พ.)
ประกาศเรื่องการปรับลดราคาค่าส่งสินค้า
ประกาศแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาเปิดทำการ ในวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2564
ประกาศแจ้งบำรุงรักษาระบบ (System Maintenance) วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 (พฤ.)
ประกาศแจ้งบำรุงรักษาระบบ (System Maintenance) วันที่ 17 ธันวาคม 2563 (พฤ.)
ประกาศแจ้งบำรุงรักษาระบบ (System Maintenance) วันที่ 8 ตุลาคม 2563 (พฤ.)
ประกาศแจ้งบำรุงรักษาระบบ (System Maintenance) วันที่ 1 กันยายน 2563 (อ.)
ประกาศแจ้งบำรุงรักษาระบบ (System Maintenance) วันที่ 25 สิงหาคม 2563 (อ.)
ประกาศแจ้งบำรุงรักษาระบบ (System Maintenance) วันที่ 4 มิถุนายน 2563 (พฤ.)
ประกาศแจ้งบำรุงรักษาระบบ (System Maintenance) วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 (พฤ.)
ประกาศแจ้งบำรุงรักษาระบบ (System Maintenance) ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2563 (พฤ.)