ข่าวสาร

News

ประกาศแจ้งบำรุงรักษาระบบ (System Maintenance) วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 (พฤ.)

SYSTEM MAINTENANCE

เนื่องจากบริษัท จะทำการปรับปรุงระบบในวันและเวลาที่ระบุดังต่อไปนี้ จึงเรียนมาเพื่อแจ้งให้สมาชิกทุกท่านโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

วันและเวลาทำการปรับปรุงระบบ (ตามเวลาในประเทศไทย)

4 กุมภาพันธ์ 2564 (พฤ.) 19:00 – 22:00
※ เวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่น คือ 4 กุมภาพันธ์ 2564 (พฤ.) 21:00 – 24:00

บริการที่จะไม่สามารถใช้งานได้

* ระบบ NDS ทั้งหมด