IZUMIO – ข้อมูลผลิตภัณฑ์

IZUMIO

IZUMIO – ข้อมูลผลิตภัณฑ์
IZUMIO

น้ำดื่มอิซูมิโอ / IZUMIO Drinking Water

ชื่อผลิตภัณฑ์
น้ำดื่มอิซูมิโอ / IZUMIO Drinking Water
ปริมาตรสุทธิ
200 มิลลิลิตร
ผู้ผลิต
บริษัท เชฟโก จำกัด

990-57 ฟูกะโฮโด, กานูมา-ชิ, โตชิกิ 322-0302 ประเทศญี่ปุ่น
ผู้นำเข้า
บริษัท แนชเชอรัลลี่ พลัส (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 152 อาคาร ชาร์เตอร์ สแควร์ ชั้น 12 ห้อง 12-02 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เลขสารบบอาหาร
10-3-01463-5-0001
เลขที่รับรองฮาลาล
90 M927 001 09 64