IZUMIO – สถานที่ผลิต

IZUMIO

สถานที่ผลิตน้ำดื่ม IZUMIO ตั้งอยู่ในบริเวณภูเขาของจังหวัดโตชิกิในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งแวดล้อมไปด้วยอากาศและน้ำใสสะอาด

สถานที่ผลิตผ่านเกณฑ์มาตรฐานรับรองความปลอดภัยสำหรับการผลิตอาหาร (FSSC 22000) และมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร (ISO 22000:2018)

ดังนั้นน้ำดื่ม IZUMIO จึงถูกผลิตในสภาพแวดล้อมที่สะอาดและถูกสุขลักษณะ

IM-09
หนังสือสำคัญให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล
หนังสือสำคัญให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล